پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه

الگوی نظام سازی اسلامی (الگوی ساخت)، چگونگی استفاده از مفهوم هدایت در اداره جامعه را توضیح می دهد.....

پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه

الگوی نظام سازی اسلامی (الگوی ساخت)، چگونگی استفاده از مفهوم هدایت در اداره جامعه را توضیح می دهد.....

پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه

بسم الله الرحمن الرحیم- اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم؛به فضل الهی بعد از حدود 10 سال مطالعه نظری راجع به انقلاب اسلامی و همچنین حدود 5 سال مطالعه کاربردی و میدانی در موضوع انقلاب اسلامی؛ اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی تدوین گردید. اصل نقشه راه و یک معرفی نامه ساده و اخبار مرتبط با این نقشه، در این پایگاه قابل دریافت است.

بایگانی

پربیننده ترین مطالب

مطالب پربحث‌تر

۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

از آنجا که در اوسط سومین مرحله از نظام سازی اسلامی (مرحله دولت اسلامی) برای تحقق شاخصه های هویت اسلامی هستیم و موضوع انتقال از این مرحله به مرحله بعد تولید الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی می باشد. شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی تولید این الگو را به عنوان افق پیش روی خویش برگزیده است.

ادامه مطلب

۰ نظر ۳۱ خرداد ۹۳ ، ۲۰:۱۶

بسم الله الرحمن الرحیم

نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور توصیه کرد برنامه ششم کشور  بر اساس الگوی پیشرفت اسلامی تدوین شود.

۰ نظر ۲۹ خرداد ۹۳ ، ۱۴:۳۹

بسم الله الرحمن الرحیم
در قسمت سوم و چهارم این برنامه "بسته شاخصه های توازن"؛ به عنوان جزئی از "بسته شاخصه های هویت اسلامی" بر اساس مفاهیم اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی تبیین می شود.

۰ نظر ۲۴ خرداد ۹۳ ، ۱۶:۲۸

ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﺍﻟﮕﻮﻯ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻭ  ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻯ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺁﻥ ﻛﻪ ً ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺩﺭ ﺍﻓﻖ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺮﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﻣﻴﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﻛﺎﻭﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻯ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ  ﻛـﻪ ﺭﻭﻳﻪﺍﻯ ﻋﻠﻤﻰ ﺑـﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮﻛﺎﺭ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻛﺎﻭﻯ ﺍﻣﺮﻯ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺭﺷـﺘﻪﺍﻯ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻰ ﻣﺘﻔﻜﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺁﺭﺍء ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ. ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﻣﺤﻘﻘـﺎﻥ ﻛﺸـﻮﺭ ﻭ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻰ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺎﻳـﻪ ﺍﺻﻠـﻰ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫـﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﺗـﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺟﺎﻣﻌﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮﺩ. ﺍﻥ ﺷﺎء ﺍﷲ

۰ نظر ۱۶ خرداد ۹۳ ، ۲۲:۰۶

بسم الله الرحمن الرحیم

شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی،همراه با طرح مسئله الگوی پیشرفت اسلامی در فضای گفتمانی کشور و با توجه به سفارش قطعی آیت الله امام خامنه ای مبنی بر مشروط دانستن تحقق الگوی پیشرفت اسلامی به گسترش گفتمان برای این مسئله،  برای گسترش گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی هفت نوع نشست با تعریف مشخص و به محوریت معرفی "اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی" برگزار می کند.

۰ نظر ۰۶ خرداد ۹۳ ، ۱۴:۳۴