پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه

الگوی نظام سازی اسلامی (الگوی ساخت)، چگونگی استفاده از مفهوم هدایت در اداره جامعه را توضیح می دهد.....

پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه

الگوی نظام سازی اسلامی (الگوی ساخت)، چگونگی استفاده از مفهوم هدایت در اداره جامعه را توضیح می دهد.....

پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه

بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیمِ/ در اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی با نگاهی فقهی و غیر اقتباسی از الگوهای معیوب و ناکارآمد غربی به بیش از ۱۰۰ مسئله در حوزه های مختلف معیشتی، تربیتی، پیش گیری از جرم، قانون گذاری، سیاسی، معرفت شناسی، پولی و مالی، کشاورزی، طب، شاخص های ارزیابی جامعه، محرومیت زدائی، مدیریت شهری، برنامه ریزی، بودجه، ساخت یابی، الگوی تخصیص تکنولوژی، الگوی مطالعات تاریخی، الگوی جدید نگهبانی از نظام، الگوی تنظیم و تحلیل خبر و... پاسخ گفته ایم/ نظریات بخشی الگوی پیشرفت اسلامی مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی را تئوریزه می کند.../حجت الاسلام علی کشوری

بایگانی
پربیننده ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر

۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

از آنجا که در اوسط سومین مرحله از نظام سازی اسلامی (مرحله دولت اسلامی) برای تحقق شاخصه های هویت اسلامی هستیم و موضوع انتقال از این مرحله به مرحله بعد تولید الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی می باشد. شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی تولید این الگو را به عنوان افق پیش روی خویش برگزیده است.

ادامه مطلب

۳۱ خرداد ۹۳ ، ۲۰:۱۶ ۰ نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور توصیه کرد برنامه ششم کشور  بر اساس الگوی پیشرفت اسلامی تدوین شود.

۲۹ خرداد ۹۳ ، ۱۴:۳۹ ۰ نظر

بسم الله الرحمن الرحیم
در قسمت سوم و چهارم این برنامه "بسته شاخصه های توازن"؛ به عنوان جزئی از "بسته شاخصه های هویت اسلامی" بر اساس مفاهیم اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی تبیین می شود.

۲۴ خرداد ۹۳ ، ۱۶:۲۸ ۰ نظر

ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﺍﻟﮕﻮﻯ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻭ  ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻯ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺁﻥ ﻛﻪ ً ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺩﺭ ﺍﻓﻖ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺮﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﻣﻴﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﻛﺎﻭﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻯ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ  ﻛـﻪ ﺭﻭﻳﻪﺍﻯ ﻋﻠﻤﻰ ﺑـﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮﻛﺎﺭ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻛﺎﻭﻯ ﺍﻣﺮﻯ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺭﺷـﺘﻪﺍﻯ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻰ ﻣﺘﻔﻜﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺁﺭﺍء ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ. ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﻣﺤﻘﻘـﺎﻥ ﻛﺸـﻮﺭ ﻭ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻰ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺎﻳـﻪ ﺍﺻﻠـﻰ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫـﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﺗـﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺟﺎﻣﻌﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮﺩ. ﺍﻥ ﺷﺎء ﺍﷲ

۱۶ خرداد ۹۳ ، ۲۲:۰۶ ۰ نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی،همراه با طرح مسئله الگوی پیشرفت اسلامی در فضای گفتمانی کشور و با توجه به سفارش قطعی آیت الله امام خامنه ای مبنی بر مشروط دانستن تحقق الگوی پیشرفت اسلامی به گسترش گفتمان برای این مسئله،  برای گسترش گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی هفت نوع نشست با تعریف مشخص و به محوریت معرفی "اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی" برگزار می کند.

۰۶ خرداد ۹۳ ، ۱۴:۳۴ ۰ نظر